SAF har sitt intresse, vi har vårt!

Smaka på ordet ”Svenskt näringsliv”, visst låter det bra? Det där med svenskt förstår nog alla, men vad betyder Näringsliv, näring och liv sammankopplat i ett enda ord? Hur som helst låter det i alla fall långt bättre än det tidigare mer ärliga namnet SAF, vilket stod för Svenska Arbetsgivarföreningen. Då var det tydligare vilkas intressen de tillvaratog.

Såhär till jul har de, vad man än väljer att kalla dem, lanserat en storkampanj med små julberättelser där de angriper anställningstryggheten, försvarar den privata företagarens oinskränkta rätt till enorma vinster och i allmänhet förklarar hur kapitalismen fungerar.

Att allt flera verksamheter ska hamna i privata händer, att de rekordstora företagsvinsterna ska hamna i ägarnas fickor, att vi ska konkurrera med Asien genom kinesisk arbetsrätt och hetsa på julhandeln är idag några av SAFs främsta mål. Sedan 70-talet har SAF satsat miljarder kronor på att förändra samhällsklimatet åt ett mer individualistiskt håll och därigenom lyckas så split mellan alla oss andra. Men märk väl att det som propagerats för i mer än 30 år bara är starka särintressen som enbart gynnar en minoritet.

Som motvikt menar jag att vi som arbetar, studerar eller av olika skäl är arbetslösa borde tillvarata våra intressen. Vi bör se till att vi stärker arbetsrätten och exportera den svenska arbetsrätten till Kina och resten av Asien så att de kan konkurrera med oss på våra villkor, istället för tvärtom och kräva att vi genom de offentliga och privata företagen aktivt och radikalt tacklar klimatförändringarna så att våra barn kan överleva.

Nu är det vår tur som vanliga anställda, arbetslösa och studenter att genom de redan befintliga organisationerna, eller genom nya, driva våra frågor och tillvarata våra intressen. Vi kanske inte är rika, men vi är majoriteten. Vi kanske inte äger miljarder, men vi är istället miljoner.
Känn dig inte maktlös.
Organisera dig!

Daniel Tanse
Student och anställd

Skribent: Daniel Tanse