Jag vinner – på min mans bekostnad

KRÖNIKA. ”Politik i sin bästa form är kärlek – det är att vilja andra människor väl. Och allt är politiskt, även kärleken”, sa Mikael Wiehe för några år sedan. En otvetydig sanning som dagligen får sin bekräftelse genom den motsatt förda allianspolitiken.

I citatet finns tanken på solidaritet, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, ja, alla medmänskliga ord. I dagens förda politik vill alliansen endast vissa människor väl på övrigas bekostnad. Ett slitet uttryck som vi ofta använt är att ta från de fattiga och ge till de rika. Det är sant, men med viss modifikation: Visst stämmer det att alliansen tar från de fattigaste och ger till de rika, men samtidigt spiller de över något till dem i mellangruppen. Till exempel till mig som har jobb och har fått en ordentlig skattesänkning på, bland andra, min mans bekostnad.

Han är gammal skogsarbetare, fyller 63 år nästa gång, och har jobbat i skogen sedan han var 14 år.
Han var skogshuggare som startade sitt långa yrkesliv med svansen för att så småningom övergå till motorsåg när skogsbruket moderniserades. Utfasad när skogsmaskinerna, på gott och på ont, blev allenarådande i skogen. Han har stor kompetens, som skogsbolaget valde att nyttja under sommarhalvåren med diverse skogsvårdande insatser. Tacksam för detta har han arbetat från, tidigast, mitten på maj till, längst, slutet på oktober. Det vill säga så länge bolagets avsatta pengar för ändamålet har räckt eller tills snön har kommit – vi bor i Norrlands inland.
Vinterhalvåret har han fått stämpla för a-kassa. En a-kassa som sänkts och vars ramtid/normaltid ställer till det för alla säsongsanställda.
Han är långt ifrån ensam men kommer att överleva utan socialbidrag, eftersom jag kan försörja honom. Han som har försörjt sig själv under 50 år är nu beroende av att jag är frisk och arbetsför. Själv skäms jag över att ha fått skattesänkningar på hans och alla andra arbetslösas och sjukas bekostnad och för deras barn.

Som sagt, alternativet är ”Politik i sin bästa form…

Skribent: Eva Hillen Ahlström