Mer manna över de rika!

Idag fattade riksdagen beslut om ”skattelättnader för förmån av hushållstjänster”, en komplettering av det tidigare beslutet om att skattesubventionera hushållsnära tjänster.

Den borgerliga majoriteten ser därmed till att också den som har exempelvis städning i hemmet som löneförmån – man misstänker att direktörer är överrepresenterade i målgruppen – också får del av skattesubventionerna. Annars skulle det ju inte bli rättvist.
Hushållsnära tjänster har av folkhumorn döpts till överklassnära tjänster och i överklasstäta områden som på Lidingö eller i Vellinge gör man säkert vågen efter dagens riksdagsbeslut. Det är väl ungefär femtioelfte gången man har skäl att göra det sen den här regeringen tillträdde.

Idén att subventionera hushållstjänster är riktigt usel och särskilt många jobb kommer den inte att ge. I Finland där man haft systemet en tid har det gett så där en 1000 nya städjobb till en kostnad av i runda slängar en miljard kronor. Ungefär hälften av de pengarna räknar man med går till den rikaste tiondelen av finländarna.
I Frankrike, som också subventionerar hushållstjänster, har man konstaterat att den fjärdedelen av hushållen som har de lägsta inkomsterna inte köper subventionerade hushållstjänster alls. Är det någon som blir förvånad?
De som bäst skulle behöva detta stöd för att, som det heter i den borgerliga majoritetens motiv, ”förena arbetsliv och familjeliv” har överhuvudtaget inte råd att utnyttja förmånerna.

En sak till vet vi med säkerhet. De hushållsnära tjänsterna öppnar en ny och spännande marknad för skattefusk. I Dagens Nyheter den 19 november kunde man alltså läsa om hur fakturorna numera kan uppta en kostnad för trädfällning på 300 kronor och för klippning av gräsmatta på 8 000 kr. Trädfällning subventioneras inte, men däremot gräsmatteklippning.
När man sätter likformigheten i skattesystemet ur spel uppstår dessa innovationer helt spontant. Det vet man sen gammalt och det var en av målsättningarna med den gamla skattereform som nu skjuts i sönder att komma till rätta med sådana skevheter.
Regeringens planer på att sänka arbetsgivaravgifterna för stora delar av tjänstesektorn kommer f ö att få samma resultat. Skatteplanering i stor skala.

Det skulle alltså kunna blir lite fler jobb på skatteverket, men där tvingas man nu istället säga upp 400 personer eftersom regeringen drar in pengar från verket. För hur skall man annars få ihop pengar till alla dessa skattesänkningar och subventioner till landets höginkomsttagare, varav många säkert är medlemmar i ”det nya arbetarepartiet”.

Skribent: Bo Bernhardsson