Fler friskolor än någonsin

NYHETER & REPORTAGE. Det finns idag 160 godkända friskolor i Skåne. Många fler är på väg. Årets ansökningar till Skolverket är rekordmånga. En av orsakerna till ökningen är att regeringen har öppnat för att kommunala skolor kan övergå i privat ägo. Den första skånska avknoppningen är nu på gång.

Av årets 563 ansökningar till Skolverket om att starta fristående skolor gäller 71 Skåne. 41 gäller gymnasieskolor, 30 grundskolor. På nationell nivå är ansökningarna fler än någonsin. I Skåne når de nivån under friskoleboomen 2001-2002.
Birgitta Fredander, enhetschef för Skolverkets tillståndsprövning, konstaterar att konkurrensen om eleverna hårdnar, framför allt på gymnasiet där elevantalet sjunker om några år.

Skribent: Mikael Ringman