Ökad snedrekrytering till universiteten?

Högskoleverkets nya chef Anders Flodström (fd rektor på Kungliga Tekniska högskolan, KTH) anser att dagens 14 universitet bör minska till fem. Ett argument är att universiteten måste kunna hävda sig i den internationella konkurrensen.

Om Flodströms förslag vinner gehör oss regeringen, finns stor risk för en ökad snedrekrytering till universitet- och högskolor.
Syna korten i sömmarna! Hösten 2006 redovisade SCB i ett pressmeddelande, klassbakgrund till högre utbildning. Där framkom att endast 8 procent av studenterna som pluggar på läkarutbildning har arbetarbakgrund. Vidare att 70 procent av barnen till högre tjänstemän har börjat på högskola vid 25 års ålder, motsvarande siffra för barn till ej facklärda arbetare bara är 25 procent.

Medelklassen barn har vunnit på regeringarna Carlssons och Perssons utbyggnad av universitet och högskolor. Regeringen hade goda intentioner. Målet var ju att hälften av alla ungdomar före 25 års ålder skulle på börja högre utbildning.

Vilken uppfattning har SSU och LO-ledningen när det gäller
snedrekytering till högre utbildning?

Skribent: Rustan Rydman