Alla är fria…

Med argumentet att vi är fria vill vår tids liberaler öka ofriheten. Senast ut är centerpartiet.
”Med frivilliga ungdomsavtal där arbetsgivare och arbetssökande under 26 år kommer överens om att förlänga provanställningen under maximalt en tvåårsperiod kan möjligheterna till jobb för unga öka” /…/ ”Arbetstagare måste ha rätt att stå utanför ett fackförbund och dess avtal om de vill”, skriver c i sitt nya jobbprogram.
Avtalsfrihet, alltså. Ett samhälle byggt på människors fria samverkan, där varje individ tar och ger på lika villkor.
Fin idé. Jag skriver det utan ironi. Att frihet är det bästa ting som sökas kan är socialister och liberaler vanligtvis överens om.
Det är tvånget vi är oense om.

…särskilt vissa

Vi kan fritt förhandla om priset på en tvättmaskin eller en ipod. Ingen går under om affären inte blir av.
Men liberalerna låtsas – och vill få oss att tro – att vi är lika fria att sälja vårt arbete, att arbete är en ipod, en lyxgrej som man skulle kunna avstå ifrån.
De tvingas därför förneka, eller tona ner, att vi i själva verket lever i en värld av sociala och biologiska tvång: Alla måste äta – och därför, som samhället ser ut, också arbeta.
Men ingen måste anställa.
En part förhandlar under tvång, den andra kan rycka på axlarna.
I praktiken: visa mig vilken 22-åring som inte ”kommer överens” om att fortsätta en otrygg anställning – eller vem som vågar mumla om kollektivavtal på anställningsintervjun – om alternativet är fritt vald arbetslöshet.

Skribent: Petter Larsson