Meriter, makt och moderata män

KRÖNIKA. Taskiga bortförklaringar roar alltid en illasinnad omvärld. Det är därför så många moderatleda socialdemokrater gottar sig när den moderatledda regeringen och dess
supportrar dagligen överträffar sig själva. Littorin är bara en i raden, och att han nu motvilligt plockat bort sin falska examen från regeringens hemsida bör ge honom andrum ända till den dag då utbildningsministern drar igång nästa vers om den bristande kvaliteten hos de mindre högskolorna och de nya universiteten.

Under tiden kan vi gotta oss åt Svenska Dagbladet där ledarskribenten P J Anders Linder på sin blogg (17 juni) påtalar vikten av en ny utnämningspolitik och erinrar om att ”Göran Persson utsåg alldeles för många partikamrater och bundsförvanter, ofta utan att ha speciellt imponerande meriter”. (Linder menar nog att de som utsågs saknar alla meriter, men varför skulle han bry sig om språkriktighet?)
Den nya regeringen får skapligt betyg för sina utnämningar. Visserligen ”har det talats mycket om att Per Unckel blev landshövding, men dels hade han vid den tiden varit opolitisk tjänsteman i flera år – chef för Nordiska ministerrådet – dels var den nya regeringen bara veckor gammal när det skedde. Utnämningen av Jonas Hafström till ny USA-ambassadör var betydligt värre i det här perspektivet, men även Hafström har goda meriter. ”

Gamle opolitiske Unckel som en period innehaft ett utpräglat politiskt jobb vid Nordiska Ministerrådet! Han skulle aldrig ha fått uppdraget som landshövding i Stockholms län om Reinfeldt hade haft en vecka till på sig för att leta efter lämpliga kandidater!

Så får jag i min hand Europaposten, där generaldirektören för Internationella programkontoret Ulf Melin beklagar att för få svenskar studerar vid utländska lärosäten. (Och nu blev det ju en mindre tack vare Littorin.)
Ska Melin få sparken nu? Han utsågs ju av regeringen Persson.
Varifrån kom han till sitt toppjobb?
Jo, han var under tio år moderat riksdagsman, dessförinnan kommunalråd och efteråt kanslichef både för riksdagsmoderaterna och moderaterna i Stockholms läns landsting. Kanske var han i själva verket kryptosocialist hela tiden.

Skribent: Bengt Göransson