Fräcka Fredriks falskspel

Fredrik Reinfeldt tog ett fräckt grepp i sin inledning i riksdagens partiledardebatt. Han spelade indignerad över att inkomstklyftorna vuxit under senare årtionden och gjorde socialdemokratin ansvarig för att det kunnat ske.
Och visst, ojämlikheten är den stora utmaningen för socialdemokratin.
Men vad har moderaterna gjort och vad gör de på området jämlikhetspolitik?

Moderaternas taktik kallas triangulering. Man tar helt enkelt över och använder huvudmotståndarens frågor och argument mot denne huvudmotståndare. Metoden har så vitt jag begriper utvecklats av PR-firmor, vilket nog bidrar till förklaringen av varför politisk hederlighet inte finns med som restriktion för vad som kan gå an att göra.

”Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp, konserverad gröt!”

Till saken hör att ojämlikheten verkligen har vuxit och att detta självklart är ett misslyckande för socialdemokratin. Men orsakerna måste framför allt sökas i ett större sammanhang, i den maktförskjutning från arbete till kapital och från politik till marknad som skett, och som högern och Fredrik Reinfeldt är varma anhängare av och bidrar till så ofta de kan.
Socialdemokratins jämlikhetspolitik har inte räckt till efter 90-talskrisen, men man har under sina år i regeringsställning lagt och genomfört rader av förslag för att motverka den växande ojämlikheten.
Ge mig däremot ett enda exempel på att moderaterna stött förslag som syftat till att utjämna inkomstklyftor eller öka jämlikheten på något som helst område.

Visst genomför regeringen skattesänkningar för metallarbetare och undersköterskor, vilket Reinfeldt skröt med i debatten. Men inte tillnärmelsevis med de summor som de samtidigt strör över redan rika.
Framför allt innebär den borgerliga alliansregeringens förslag på område efter område att de grupperna får det ännu sämre, som redan innan denna högerregering tillträdde tillhörde förlorarna. Exempelvis arbetslösa och förtidspensionärer.

Den växande ojämlikheten är en utmaning för socialdemokratin. För högern är den spelade omsorgen om rättvisan bara ett simpelt PR-trick!
Den har inte lagt och kommer inte att lägga några förslag som minskar klyftorna.
Men låt oss alltså gärna diskutera ojämlikheten, dess orsaker och vad som kan göras åt den.

Bo Bernhardsson

Skribent: Bo Bernhardsson