1203 mörka dagar kvar

Dags för ett ”delårsbokslut” över alliansregeringens första tid vid makten. Vilka ekonomiska reformer/förändringar har åstadkommits? De kan sammanfattas i ett par meningar: en ekonomisk omfördelning som medfört att fattiga har blivit fattigare och rika har blivit rikare på det fattigas bekostnad. Dessutom tas sjumilakliv mot ett systemskifte med utförsäljningar och privatiseringar.

Det är en ordning som många av alliansens nytillkomna väljare inte kunde föreställa sig innan valet. Många trodde att det skulle vara nyttigt med maktväxling, andra röstade nej till Göran Persson. I dag, med facit i hand, är de åtskilliga som ångrar sig.

Fattigdomen skördar nya offer i takt med att allt fler av de långtidsarbetslösa trillar ner till de lägre a-kassenivåerna. Likaså bland deltidsarbetslösa som inte uppfyller a-kassans nya arbetsvillkor, bland säsongsanställda och andra korttidsanställda som utifrån nya regler får hälften av tidigare ersättning och hos unga arbetslösa som hänvisas till socialbidrag för sin försörjning. Den förra regeringens olika program för unga har stoppats och några nya är inte att vänta förrän i december. Till socialtjänsten hänvisas också studerande som i dagarna avslutar sina studier, men inte har fått jobb, eftersom studerandevillkoret hos a-kassan har tagits bort. ”Idiotstoppet” som har införts hos arbetsförmedlingarna fram till 1 juli – och som gäller i princip alla arbetsmarknadsåtgärder – skickar många till socialkontoren.

Långtidssjukskrivnas situation är också besvärlig. Med lägre sjukpenning, för en del till och med mycket lägre, skall ändå den nya högre avgiften till a-kassan betalas. Förtidspensionärerna har fått sin antagandeinkomst kraftigt sänkt, vilket påverkar deras framtida ålderspensioner.

Varken arbetslösa, sjuka eller pensionärer får ta del av skattesänkningen – tusenlappen som blev en femhundring för vanliga löntagare. Men alla måste betala de höjda matpriserna som förutspåddes häromdagen och alla fordonsägare den nytillkomna skatten på försäkringen.

Vinnare av högerpolitiken är de redan gynnade. De med förmögenheter och goda inkomster som får sin tusenlapp, har värdefulla villor och får behålla ytterligare många, många tusenlappar när förmögenhetsskatten sänks och fastighetsskatten tas bort. Nu skall Ellinors koja och Ann-Charlottes slott kosta lika mycket. En kommunal avgift ersätter skatten.

Inkomstklyftan mellan hushållen ökar. Många har fått bättre ekonomi, samtidigt lever fler på marginalen, enligt Swedbanks Hushållsbarometer. Klassamhället breder ut sig med stormsteg och barnen är de stora förlorarna. Det handlar om barn i många familjer som har fått kraftiga inkomstsänkningar. En del av dem kommer att tvingas flytta på grund av det nya kravet att arbetslösa skall söka jobb över hela landet från dag ett.

Det är anmärkningsvärt att regeringen struntar i barnen, trots att varje beslut som berör dem skall prövas utifrån barnperspektivet.

För arbetslösa, sjuka och deras barn har inledningen av den alliansstyrda regeringsperioden blivit en fasa. Den har inte heller varit särskilt lyckosam för vanliga löntagare och pensionärer.

I dag är det 1203 dagar kvar i mörkret.

Skribent: Eva Hillén Ahlström