Förstår Odell vad han gör?

Krisdemokraternas talesperson i ekonomiska frågor Jakob Forssmed, även han riksdagsledamot, kallar förslagen ”smågodispolitik”. Jag tvivlar på att fattigpensionärerna kommer att köpa smågodis när de får mer pengar i plånboken, snarare mat och kläder, men om någon skulle köpa en påse smågodis kommer inte jag att missunna dem det.

Dumfräck var en beteckning min pappa brukade använda på personer som lurade sina medmänniskor och vilkas fräckhet saknade gränser. Man hade skäl att misstänka att de inte riktigt begrep vad det var de egentligen gjorde. Begåvade och kunniga personer skulle aldrig kunna bedra på samma sätt – deras ansiktsuttryck skulle avslöja dem.

Jag påminns om begreppet när jag ser finansmarknadsministern Mats Odell framträda i TV och förnöjt förkunna vilken god affär han gjort när han har sålt Teliaaktier till reapris. Att kommentatorer från såväl politiska granskare som från Aktiespararna beskriver försäljningen som dåraktig och farlig får honom inte att avstå från sitt belåtna leende.

Samma nöjda leende visade han när han i en intervju berättade att han som kommunikationsminister såg till att forcera avtalet med A-Train om Arlanda Express, som fraktar flygpassagerare från centralstationen i Stockholm till Arlanda. Det järnvägsbygget påstods vara privatfinansierat, trots att staten i avtalet svarat för 60% och trots att det odellska avtalet innehöll en klausul att den private ägaren inte skulle behöva vare sig amortera eller betala ränta på det statliga miljardlånet förrän banan gått med vinst och sedan aktieägarna kunnat få utdelning på sina aktier. De som reser med Arlanda Express är med andra ord bidragsförsörjda. Den privata insatsen är inte mer än dryga fjärdedelen av kostnaden.

Märk väl – jag tycker att Arlanda Express är en utmärkt järnväg, jag använder den alltid när jag ska åka till Arlanda, men jag ogillar djupt att de som reser med tågen inte får veta att de därmed är bidragsberoende.

Riksrevisionen granskade affären häromåret och skrev då bland annat:
”Regeringen har inte rapporterat till riksdagen att statens åtaganden blev större än vad man sagt. Staten gav genom det statliga bolaget A-Banan AB garanti för den privata motpartens anskaffning av tåg. Dessutom har det privata bolaget A-Train som kör Arlanda Express givits möjlighet att skjuta upp hyresbetalningar på 90 miljoner kronor. Staten var också under 5 år största långivare till A-train … Antalet passagerare är ungefär hälften jämfört med vad som förväntades. Återbetalning av ett statligt lån om 1 miljard kronor påbörjas först när A-Train går med vinst. För närvarande behöver 100 miljoner kronor avskrivas och återbetalningen beräknas börja 2026 i stället för 2014.”

Det kan hända att Mats Odell inte förstod avtalet han skrev på för tretton år sedan, och det kan hända att han inte vet vad han gör när han idag förskingrar medborgarnas egendom. Jag ska därför inte kalla honom dumfräck, det vore att kränka honom, något som kanske är straffbart.

Men nog fan vet jag vad jag tänker.

Skribent: Bengt Göransson