Klyftor som bara växer

Från USA når oss nya siffror om inkomstutvecklingen. Kongressens budgetkontor, CBO, vet berätta att klyftorna fortsatte att vidgas också 2004.
Genomsnittsinkomsten efter skatt för den rikaste procenten i USA steg från 722 000 dollar 2003 till 868 000 dollar 2004. En nätt liten ökning efter avdrag för inflationen på 146 000 dollar eller 20 procent.

Det är den största ökningen på 13 år enligt budgetkontoret. Dollarn står när detta skrivs i 7,03. Ökningen motsvarar ett lönepåslag på ett år med 1 miljon och 26 380 kronor till.
Inkomsterna för den mellersta femtedelen av amerikanerna ökade med 3,6 procent eller med 1,700 dollar till 48 000 dollar 2004.
Och slutligen för den femtedel som har de lägsta inkomsterna steg dessa med i genomsnitt 1,4 procent eller 200 dollar.

CBO vet också berätta att sedan man började föra statistik 1979 har inkomsterna för den översta procenten nästan tredubblats. Detta efter skatt och inflation. Samtidigt har inkomsterna för den mellersta femtedelen ökat med 21 procent under denna 25-årsperiod. De fattigaste amerikanerna, d v s femtedelen med lägst inkomster, har bara ökat dessa med 6 procent.
Då skall man dessutom betänka att vi snackar inkomster, inte löner. Lönerna har enligt andra uppgifter inte ökat alls för de fattigaste på ett kvarts sekel.
Inkomsterna bland de fattigaste amerikanerna hålls uppe genom att de jobbar mer.

Den översta procentens andel av de samlade inkomsterna har på dessa 25 år ökat från 7,5 procent 1979 till 14 procent 2004.
Den mellersta femtedelen, med 20 gånger så många personer, har minskat sin andel av den nationella efterskattinkomsten från 16,4 procent till 15 procent. Och den fattigaste femtedelens andel har sjunkit från 6,8 procent till 4,9 procent.
Så ser det ut i kapitalismens förlovade land.

Skribent: Bo Bernhardsson