Skillnad på barn och barn?

”Det är en oacceptabel konsekvens att behöva äventyra sina barns skolgång”, säger Fredrik Reinfeldt inför flytt till Sagerska.

Han har absolut rätt och jag menar det helt utan ironi. Han vill sina barns bästa precis som andra föräldrar. Han vill att de skall få fortsätta gå i sin gamla skola, få träffa sina kompisar och delta i sina fritidsaktiviteter.
Barnen är 6, 11 och 13 år, egna individer som inte har valt jobb till pappa. Jag önskar verkligen att de skall få fortsätta sina liv som förut. Men det är viktigt för alla barn att få ha en trygg och stabil situation, också de arbetslösas. Tänk på det Fredrik Reinfeldt, inför de nya beslut som regeringen planerar när det gäller att ytterligare klämma åt de arbetslösa och därmed deras barn. Arbetslösa som från dag ett i sin arbetslöshet skall tvingas att söka jobb över hela landet för att få rätt till ersättning från a-kassan.
Det blir en oacceptabel konsekvens att behöva äventyra också dessa barns skolgång med uppbrott från kompisar och avbrytande av fritidsaktiviteter. Vi pratar nu inte om avstånd från Sagerska till Täby, utan kanske om 50 mil, kanske 100 också, till kamrater och nätverk.
Jag önskar att trojkan Reinfeldt, Borg och Littorin funderar över om inte de här barnen har samma rätt att slippa tvångsförflyttning från sina skolor som statsministerns barn.

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström