Var är den arbetslösa miljonen?

I Aktuellt 2006-12-12 uppger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att han räknar med 10 000 nystartjobb.

Jobb som innebär borttagande av arbetsgivareavgiften under lika lång tid som någon varit långtidsarbetslös, minst ett år (ungdomar ett halvår)
När reportern inte tycker att detta är särskilt många jobb, svarar ministern, citat: ”Fast man skall ju komma ihåg när man tittar på arbetslösheten totalt sett, att det är ju inte…ee…ja, vi har ett par hundratusen som är arbetslösa. Dom allra flesta av dom har ju inte varit arbetslösa längre än ett år…”
Jag funderar över vad han var på väg att säga. Kan det ha varit, ”att det är ju inte så många”? Eller ”bara ett par hundratusen”?
Vart har den övriga miljonen arbetslösa tagit vägen? Under valrörelsen fick vi dagligen av alliansens politiker höra att antalet arbetslösa i landet uppgick till mellan en och en och en halv miljon.
Javisst, vi fick ca 50 000 nya jobb under det tredje kvartalet, alltså innan valet, men det förklarar ju inte den borttrollade allianspåstådda miljonen arbetslösa.
I samma Aktuelltsändning oroade sig socialchefen i Gävle över nedskärningarna i a-kassan och sjukpenningen. Han beräknade en 20-procentig ökning av socialbidragskostnaderna i sin kommun under nästa år. Naturligtvis gäller inte detta enbart i Gävle, utan alla kommuner kommer att drabbas hårt, mycket hårt, möjligtvis undantaget rikemanskommuner som Danderyd, Täby och Vellinge.

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström