Avgå i jämställdhetens namn

Det vore skamligt om inte finansminister Borg och migrationsminister Billström avgår. Skälen är flera men det första och viktigaste är deras respektive kriminella fusk.

Nästa skäl är att två kvinnor som har betett sig likadant redan har avgått. Helt rätt! Men det får inte innebära att kvinnor och män behandlas olika.
Förtroendet för en skattefuskande finansminister är lika lågt som förtroendet för en tv-avgiftsskolkande kulturminister. Detta får inte bli en könsfråga. De kvinnliga ministrarnas fusk var förstasidesstoff i rikstidningarna varje dag tills deras avgångar tillkännagavs. Likaså i övrig medias rapportering. Men det blev märkligt fort tyst om männen. Detta är helt oacceptabelt. Media måste fortsätta att granska och ifrågasätta, annars förlorar även de sin trovärdighet.
Vi kan aldrig acceptera att det är okay för manliga makthavare att ha ett beteende som underkänns hos kvinnliga. Om inte statsministern begriper detta bör han också avgå. Att ha förtroende för en regering som inte tar jämställdhet på allvar är omöjligt.
Kvinnor och män i alla partier som tycker att jämställdhetsfrågor är viktiga; Upp på barrikaderna!

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström