Drängen och husbonden

Drängen går till husbonden för att begära påökt och får svaret: ”Nej du, det skall du inte ha, du skall ha lönesänkning i stället.” Drängen svarar: ”Ja, ja, huvudsaken är att det blir en ändring.”

Denna historia berättade min mor, 93 år, en dag för mig i telefon. Hon bor 80 mil bort och är väldigt orolig över hur det skall gå i valet. Hon är frisk och helt klar i huvudet. Hon kan inte förstå hur människor kan tänka sig ett regeringsskifte med enda argumentet att socialdemokraterna har suttit så länge vid makten att; ”huvudsaken är att det blir en ändring”.
Hon har mycket klart i minne borgarnas tidigare försök att styra Sverige och vilka det var som därefter fick betala notan.
Visst är det märkligt, att 93-åringar ibland har bättre minne än vi som är yngre.

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström