Klagomålen upphörde med nya rutiner

Från hundratals anmälningar till noll. Gullviksborgs vårdcentral i Malmö vände katastrof till framgång och prisades förra året för bäst vårdtillgänglighet i Skåne.
Bakom förändringen ligger nytänkande, hårt arbete och ökade resurser.

– Våren 2001 var det totalt kaos. Alla läkare sa upp sig och vi hade över 200 anmälningar till Patientnämnden. Var och varannan patient var irriterad, säger Marianne Bjerström, ställföreträdande verksamhetschef för Gullviksborgs vårdcentral i Malmö.
Också under 2002 var verksamheten körd i botten. Vårdcentralen hade flest anmälningar till Patientnämnden av alla skånska vårdcentraler. Som minst var det bara en läkare och sjuksköterskan Marianne Bjerström som var ordinarie personal på vårdcentralen som då hade ett upptagningsområde med 18 000 vårdtagare.
Rutinerna var dåligt utarbetade och i princip inga riktlinjer fanns nedskrivna. Då nästan all personal sa upp sig havererade det informella systemet helt. Enkla frågor kunde besvaras med ett ja av receptionen ett kanske av sjuksköterskan och ett nej av läkaren.
Det var då Marie Olsson tog över som chef. Vi anställde personal, fastställde rutiner och satte dem på pränt, gjorde en bok som också patienterna får läsa.

Vårdcentralen delades

I samma veva delades vårdcentralen, ett krav som länge framförts av personalen. Två lika stora enheter, Hindby och Gullviksborg skapades. I kombination med anställningarna resulterade nyordningen i att fem läkare och lika många sjuksköterskor numera täcker ett område med 9 000 vårdtagare. Personaltätheten är fortfarande lägre än landstingets mål, men mycket högre än tidigare.
För att öka vårdtillgängligheten ytterligare fattades beslutet att väntelistorna skulle bort. Inga patienter rings numera upp. Istället kontaktar vårdtagaren själv vårdcentralen för att boka tid. Om det inte finns någon tid ledig görs en journalanteckning och patienten får beskedet att han eller hon är berättigad till en tid inom två veckor.
Det är en trygghet för vårdtagaren samtidigt som trycket på oss minskar. Enligt vår policy får alla tid inom 15 dagar.

Klara besked

Samtidigt underströks att all personal måste ge samma besked till en patient. Beskeden ska dessutom motiveras och förklaras. Men den största nyheten är en unik utbildning i egenvård för patienter. 80 procent av vårdtagarna som kommer till Gullviksborg är nysvenskar och många vet inte hur svensk sjukvård fungerar. Rädsla, utanförskap och kulturkrockar kan leda till situationer som blir svårhanterliga både för personal och patienter.
I många länder har man en helt annan syn på vård. Man kanske går till läkaren när man är förkyld, man kanske tycker att sjukvård innebär en spruta oavsett om det behövs eller ej.

Skribent: Ossian Grahn