Ny medlem i Skattesänkarpartiet

Grattis till moderaterna, ja, till hela alliansen, och Skattebetalarnas Förening, ni har fått ett nytt syskon, akademikernas fackliga organisation, SACO.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 juli framförde SACO krav på ekonomisk bestraffning av de kommuner som låter, citat, ”skattebetalarna stå för kostnaderna”. De tycker att tjänstemän och politiker struntar i att arbeta med effektiviseringar och prioriteringar, att citat,
”skattehöjningar blivit en bekväm utväg för landsting och kommuner som inte får sin ekonomi att gå ihop”.
Jag funderar över vad personalen i vården tycker. Alla ni som sätter på er ”springskorna” inför dagens skift för att gå ut stenhårt och sedan öka takten.
Vad säger ni inom förskolan och skolan, har ni övertalig personal? Går det att göra barngrupperna större? Slarvar ni bort pengar?
Ni socialarbetare som är medlemmar i SSR* tillhörande SACO, kan ni spara mer på socialbidragen? Kom ihåg att alliansen vill göra kraftiga nedskärningar i trygghetssystemen. Hur ser det ut på barn- och ungdomssidan? Missbrukssidan? Är det för många socialarbetare? Listan kan göras lång.
Jag har aldrig mött någon politiker (eller tjänsteman heller för den delen) någonstans inom något parti, som tycker att det är lätt och bekvämt att höja skatterna men enligt SACO finns det tydligen många. Jag tror inte på det.
De tre författarna, en av dem är Anna Ekström ordförande i SACO, bör besöka någon kommun, gärna i Norrlands inland, och prata med personal i verksamheterna och de ansvariga politikerna.
Ni medlemmar i SACO som inte tycker det är rätt att er fackliga organisation har gått med i ”Skattesänkarpartiet”, protestera, skriv, byt fack, gör ”något”!
Jag är glad att SKTF som tillhör TCO finns och att jag slipper vara medlem i SACO. Jag vill ha ett välfärdssamhälle och betalar därför gärna skatt till det ”gemensamma”.

*Akademikerförbundet SSR har nyligen redovisat en undersökning om socialsekreterarnas arbetssituation, där man bland annat uppger: ”Kommunernas besparingar har gått för långt – välfärden hotas! Majoriteten av socialsekreterarna anser att de har svårt att leva upp till socialtjänstlagens intentioner.” (www.akademssr.se)

Eva Hillén Ahlström, SKTF-medlem
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström