Brist på empati

Per Westerberg, moderat riksdagsledamot och partiets talesman i socialförsäkringsfrågor, uttalade i en debatt vid Linköpings Universitet den 29 maj mot socialminister Berit Andnor, följande: ”Cancersjuka kan må bra av att jobba”

De är inte många som klarar det, varken fysiskt eller psykiskt. Per Westerberg visar en total brist på empati. Men jag är inte förvånad. Han åskådliggör bara att ”nya” moderaterna är samma gamla moderater, som vi känner sedan tidigare.
Risken är uppenbar att både cancersjuka och andra svårt sjuka, kommer att bli tvungna att krypa över tröskeln till sina arbetsplatser om alliansen vinner valet. Med de sänkningar i socialförsäkringarna som moderaterna genom Per Westerberg med flera har motionerat om i riksdagen, kommer många få svårt att klara sin försörjning. Alternativet blir att söka socialbidrag. Är det moderaternas lösning? Att svårt sjuka skall bli beroende av bidrag, i stället för att klara sin försörjning genom egna inkomster från sin försäkring.
Hur skall kommunerna klara en sådan kostnadsökning? Vad tycker alliansens kommunpolitiker i denna fråga?

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström