Vägval….höger?

Vägval vänster
Redaktör Andreas Rosén
Premiss förlag

Föreningen Vägval vänster blev aldrig något alternativt vänsterparti. Stödet var för svagt. Därför inriktar man sig istället på att bedriva opionionsbildning och att utveckla idéer.
I en ny antologi presenteras några av dem. Här möter pragmatiska kommunpolitiker mer storstilade visionärer. Ledorden visar sig vara självförvaltning, internationalism och pragmatism.

Vänsterpartiets förre vice ordförande Johan Lönnroth, ideologisk primus motor i föreningen, ger tillsammans med Anne-Marie Mohed en utmärkt lägesbeskrivning av den förändrade miljö – med ökad migration, individualisering och försvagade nationalstater, med mera – som vänstern har att verka i. Tyvärr landar han i ganska intetsägande formuleringar om en gränslös värld av självständiga individer. Vad som bör göras är fortsatt oklart.
Dan Ghanström och Rune Hjälm återupplivar idén om ett slags löntagarfonder. Andreas Rosén skriver om möjligheten till övernationell demokrati och uppmanar vänsterpartiet att överge sitt EU-motstånd.
Inte så banbrytande idéer kanske, men en sympatisk ambition att anpassa vänsterns kamp för frihet till en tid bortom statssocialismen.
Märkligare är en del av de – fåtaliga – konkreta förslagen.
När Margó Ingvardsson pläderar för att de äldre måste arbeta mer och vill ha uppluckrat anställningsskydd, privata arbetsförmedlingar och höjd pensionsålder så att ”äldre får en chans att bidra i samhället” blir vägvalet mer höger än vänster.
Visst, den så kallade försörjningskris – att färre unga i arbete ska försörja fler äldre – som hon ser framför sig kan bli verklighet. Men dels avfärdar hon alltför enkelt både ökad invandring och skattehöjningar som lösning, dels överskattar hon nog många blivande pensionärers vilja att fortsätta lönearbeta fram till gravens kant.

Som så ofta när man ska motivera diverse impopulära förslag drar hon in globaliseringen som slagträ: ”Det som var ett vänsterperspektiv tidigare skiftar kanske lika fort som globaliseringens ofrånkomliga betydelse över allt fler branscher och politiska områden ökar.”
Visst, klart man måste tänka om ibland. Men det måste väl inte bli rena högerperspektiv?

Artikeln tidigare publicerad i Helsingborgs Dagblad

Skribent: Petter Larsson