Det lönar sig att arbeta, Fredrik Reinfeldt!

Fredrik Reinfeldt upprepar som ett mantra, att det måste löna sig att arbeta i stället för att ”uppbära bidrag”.

Det gör det redan och det vet du och dina kamrater i alliansen. Att få sin försörjning genom socialbidrag är ingen höjdare, varken ur ekonomiskt perspektiv eller för självkänslan.
Eller är det så, att du och dina vänner inte vet skillnaden mellan bidrag och försäkringar? Ni har förmodligen inte behövt använda er av dem.
Kort beskrivet fungerar social- och arbetslöshetsförsäkringarna som hemförsäkringen. Den försäkrade får ersättning när villkoren för utbetalning är uppfyllda. Eftersom jag tror att ni från alliansen när ni pratar om ”bidrag” menar dessa försäkringar, vill jag ändå påstå att det faktiskt lönar sig att arbeta. Ingen av försäkringarna täcker inkomstbortfallet. Det vet alla sjuka och arbetslösa.
Dessutom är det känt att arbetet ger så mycket mer än lönen, bland annat gemenskap, samhörighet och självkänsla. Känner inte du detta när du går till jobbet, Fredrik? Eller tror du att du tillhör någon särskild sort som har detta behov och sen finns det en annan sorts
människor som inte har det, som dessutom är lata, drar på sig cancer och hjärtinfarkter för att slippa jobba och därför måste straffas med sänkta nivåer i socialförsäkringarna?
Tror du att den 60-årige skogsarbetaren i Norrlands inland som började arbeta i skogen som 14-åring väljer arbetslöshet för att det är lönsamt?
Alliansen, med moderaterna i spetsen, väljer i alla fall att trampa på honom och alla andra arbetslösa och sjuka när de nedvärderande påstår att de inte vill jobba.
Moderaterna, Per Westerberg m.fl. har i en riksdagsmotion 2005/06: Sf382, ”Tillbaka till arbete” föreslagit ändringar i ersättningsnivåerna för sjukpenning och sjukersättning (förtidspensioner):
”Vi moderater föreslår även att det, fr.o.m. det andra budgetåret efter ett regeringsskifte, införs en andra karensdag i sjukförsäkringen samt att ersättningen i sjukförsäkringen sänks till 70 procent för den som varit sjukskriven längre än sex månader.
Sänkta ersättningar har en tydlig effekt på utnyttjandet av förtidspensionen. Vi moderater föreslår därför att ersättningen i förtidspensionen sänks från 64 till 60 procent av antagandeinkomsten det andra året efter ett regeringsskifte.”
Är det så vi vill ha det i Sverige, sänkta inkomster för de grupper som redan i dag har det svårt?

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström