De knäckte slaveriet

I det sena 1700-talet är slaveriet en institution lika självklar som våra dagars bilism eller lönearbete.
Europas kolonialmakter skeppar varje år tiotusentals afrikaner till döden på plantagerna i Västindien och Amerika. Storbritannien är tidens supermakt. Dess slavindustri blomstrar. Flottan garanterar handeln. Vad som händer i London påverkar världen.
Nästan exakt samtidigt utmanas denna ordning från två håll.
I imperiets hjärta växer det fram en rörelse av slavmotståndare, människor – från början mest kväkare – som utan egenintresse väljer solidariteten. Den första abolitionistkommitten bildas 1787.
Tre år senare gör slavarna på Haiti uppror och slår sig till sin frihet.
Tillsammans knäcker de sin tids mest monstruösa brottssyndikat – slavindustrin.
Den amerikanske journalisten Adam Hochschilds Spräng bojorna är en historia om denna kamp, om hur människor i gemensam handling spräcker det givna samhällets gränser.
Det är lysande historieskrivning. Men också en uppfordrande politisk pamflett, som pekar rakt in i vår samtid. Om de kunde, vad kan då inte vi?

Skribent: Petter Larsson