Ökade klyftor för de fattigas skull?

Som en trailer till årets valrörelse har Folksams välfärdsanalytiker Håkan Svärdman skrivit en liten pamflett med titeln ”Behöver socialförsäkringarna en extreme makeover?”
Han svarar föga förvånande ja.
Och då väntar man sig förstås något verkligt genomgripande: medborgarlön, ett helt privat system, eller kanske, ja, något nytt, oväntat.
Men fantasin visar sig begränsad.
Först och främst vill han sätta åt de sjuka och arbetslösa med mer kontroll.
”När normväktarna har retiretat från sina positioner har fältet lämnast fritt för skiftande tolkningar om vad som är acceptabla skäl för att avstå från att försörja sig genom arbete” skriver han och upprörs över en undersökning som visar att en majoritet av löntagarna tycker att stress och dålig arbetsmiljö är legitima skäl för sjukskrivning och över arbetsförmedlingar som inte tvingar folk att flytta efter jobb tillräckligt snabbt.
Jag har hört samma sak till leda från ledarsidor och politiker de senaste åren. De talar om likabehandling och rättsäkerhet, men säger i själva verket åt det lata folket att skärpa sig, som om arbetslöshet vore den arbetslöses eget fel.

Men Svärdman skissar också en del andra idéer. Några är utmärkta. Ett slags rehabiliteringsförsäkring. Ja, varför inte? Lättare inträde i a-kassan. Visst, varför skulle nyanställda ha det sämre än någon som varit anställd länge?
Annat är mindre… tja… angeläget. Svärdman föreslår ett progressivt tak i a-kassa och sjukförsäkring, så att de med mycket höga inkomster (40000 – 50000) får högre ersättning. Men vad är rättvisan i att låta de ojämlika lönerna slå igenom ännu mer också i ersättningen? Tvärtom skulle väl höginkomsttagare ha råd att vara sjuka med en mycket låg ersättning? Svärdman, som faktiskt är socialdemokrat, försvarar idén på klassiskt liberalt manér med att också de sämst ställda får mer kvar i hans modell. Ökade klyftor är här priset för att alla får det lite bättre.
Men är det ökad jämlikhet man vill åstadkomma, ska man nog först och främst avskaffa den karensdag som tvingar låginkomsttagare att gå till jobbet fastän de är sjuka.

Behöver socialförsäkringarna en extreme makeover?
Håkan Svärdman
Premiss förlag

ARTIKELN TIDIGARE PUBLICERAD I HELSINGBORGS DAGBLAD

Skribent: Petter Larsson