Öppna upp Öresundsregionen

Öresundsregionen har haft en lång period av integrering, framförallt sedan bron byggdes. Nu är utvecklingen osäker. Pendlarna har fått nog. Regeringarna måste börja samarbeta för att lösa problemen med gränskontrollerna.

Ska Öresundsregionen utvecklas fullt ut så att medborgarna utan problem kan flytta, arbeta och bosätta sig på båda sidor av regionen måste denna integration utvecklas. Fundamentet i detta ligger i ett fungerande kommunikationssystem och att Skåne, Köpenhamn och Själland, med sina nära 4 miljoner invånare blir en naturlig arbetsmarknadsregion.

Ett stort hinder för vår Öresundregions utveckling utgörs av de införda ID och gränskontrollerna, där fördröjningar och förseningar gör vardagen för öresundspendlarna mycket osäker.

Med nuvarande kontroller gör man vardagslivet för den vanliga löntagaren omöjligt. Att inte kunna garantera sin arbetsgivare att man kommer i tid till arbetet, betyder i grunden att man är omöjlig att anställa.

Förutsättningen för en gemensam arbetsmarknad är att man fritt och smidigt kan röra sig.

Och visst går det att förenkla gränskontrollerna om bara viljan finns. Det krävs handling.

En snabb lösning är att regeringarna i Sverige och Danmark omedelbart träffar en överenskommelse som minimerar ID- och gränskontrollernas påverkan på trafiken.

Jan Svärd