Befria Skatteverkets överdirektör från uppdraget

Den nuvarande överdirektören på Skatteverket Helena Dyrssen (f d statssekreterare för Folkpartiets samordningskansli i Rosenbad) har den 9 juni i år i den liberala tidskriften Nu publicerat sina funderingar på temat: ” Är det verkligen något att fira att någon inte lyckats byta jobb på 30 år?”. Hon framför att det är omodernt att stanna kvar på sitt arbete och att Sveriges stora utmaning är att bejaka rörlighet.

Det enda som kan sägas till hennes försvar är att hon är aningslös. Det är farligt när en överdirektör för ett stort statligt verk har sådana här åsikter. Hon kommer ju i sitt ämbete inte att ta initiativ till, eller ens försöka stödja utveckling av den egna organisationen och de egna medarbetarna med de åsikter hon uttalar i artikeln. Jag kan på rak arm inte komma på en enda av de människor jag träffat inom skatteverket och som haft 25 år eller mer i tjänsten och som hela tiden haft samma jobb. Man byter inriktning, fördjupar sig i vissa delområden, utvidgar sina arbetsområden etc.

Ta bara uppdraget som skatterevisor. Hon verkar tro att den ena skatterevisorn är en kopia av den andre och att ingen av dem utvecklas i jobbet. Men,

  • här en skatterevisor som utvecklas inom dataöverföring av bokföring- och penningtransaktioner,
  • en annan blir granskningsledare och arbetar med bevis- och betalningssäkringar,
  • en tredje byter från EKO-kontroll till storföretag,
  • en fjärde utvecklas till att hålla i omfattande utbildningar i revisionsteknik, bevisprövning, vilka signaler det kan finnas i bokföringen om misstänkt korruption etc.
  • en femte som handledare etc.

Detta gäller alla professioner som t.ex. lärare, poliser, läkare, sjuksköterskor. Vidare är det så att man arbetar man i stora organisationer där det finns fantastiska möjligheter att hoppa över till helt andra jobb inom t.ex. administration, HR, chefskarriärer, projektledare etc. Det man då har med sig av tidigare erfarenhet är i de flesta fall mycket värdefullt för att kunna sköta det nya uppdraget på ett vettigt sätt.

Om man inte ser den bilden då kan man uttrycka de åsikter som Helen Dyrssen gör sig till tolk för. Människan är därför inte bara aningslös – hon är dessutom blind för innehållet i den egna organisationen och medarbetarnas utveckling. En utveckling som hon som överdirektör har ansvar för ska ske!

Uppenbarligen begriper hon därför inte heller att hon är olämplig som överdirektör för skatteverket. Vilket förresten framkom redan för ett år sedan när Uppdrag granskning kom på henne med att försöka varna en gammal högerkompis i förra regeringen angående penningplaceringar utomlands.

Regeringen borde befriat henne från uppdraget som överdirektör redan då. Nu bör det ske så snart som möjligt.

Stig Svensson

F.d. skatterevisor och med 40 år på skatteverket.