Slutljuget om Gaza

Rapporten om Gazakriget som nu lagts fram av den sydafrikanske domaren Richard Goldstone på uppdrag av FN kan visa sig vara den viktigaste av alla rapporter, resolutioner och deklarationer som producerats kring den judisk-palestinska konflikten under årtionden.

Den lär inte omedelbart följas av de handlingar som Goldstone och hans medarbetare kräver. Ingen tror att Israel efter att ha fördömt rapporten långt innan den lades fram och därefter överöst den med grova anklagelser utan att på någon punkt gå i svaromål i sak nu skulle genomföra egna, seriösa undersökningar av misstänkta och i rapporten belagda krigsförbrytelser.

Hamas vägrar på samma sätt som den israeliska regeringen att erkänna legitimiteten i de anklagelser om krigsförbrytelser och misstänkta brott mot mänskligheten som riktas mot dem själva.
Från förövarna är för dagen ingen rättvisa eller anständighet att vänta. Och för USA och EU, som under dagar av slakt på civila i det brinnande Gaza inte kunde förmå sig till annat än patetiska vädjanden om ”återhållsamhet”, lär rapporten med sin i sak förintande analys av denna passivitet närmast vara besvärande.

I klartext: ingen av de misstänkta krigsförbrytarna, framför allt inga israeliska politiker eller militärer, kommer att landa i den internationella krigsförbrytardomstol där de hör hemma. Och det är dessutom högst tveksamt om Goldstones rapport ens tas upp som särskilt ärende i FN:s säkerhetsråd, vilket i så fall skulle riskera just det som skulle undvikas – att vänner och allierade i slutändan hamnar framför skranket inför en samling oväldiga domare av Goldstones kaliber.

Domare som han är sällsynta. Namnet Richard Goldstone garanterar ändå att denna rapport från och med nu kommer att användas som måttstock för jurister, journalister, debattörer, människorättsorganisationer och alla som verkar för rättvis fred utan att ha gått i propagandatjänst hos någon av parterna som utpekas i den drygt 500-sidiga rapporten.

Goldstone, själv av judisk släkt och med en dotter som emigrerat till Israel, kan inte utmålas som vare sig självhatande jude, antisemit eller juridisk klåpare med dold politisk agenda. Han står skyhögt över sådant rutinmässigt förtal. Därför finns ett litet hopp att en ung generation judar, i och utanför Israel, tar till sig fakta och reflekterar över den analys som visar att Israels ockupation lett till en moralisk kollaps som hotar landets existens på sikt.
Kollapsens följder kunde avläsas i Gaza med dess militära mord på hundratals redan förnedrade palestinska civila.

Hamas i synnerhet men palestinier i allmänhet kan i rapporten läsa att förbrytelser från den i underläge också är förbrytelser, att terror mot civila är brott mot mänskligheten och att det alltid kommer att finnas personer och institutioner som kommer att peka ut brottslingarna och försöka få dem dömda.

Tidigare publicerad i Skånska Dagbladet

Skribent: Håkan Hermansson