”Rena Vilda Västern!

Utländska chaufförer utnyttjas av skupelfria arbetsgivare. Svenska åkerier slås ut. Nu krävs både ny lagstiftning och en sanering av åkeribranchen, skriver Transports ordförande Lars Lindgren och LO:s
avtalssekreterare Per Bardh.

Den som åker runt i Skåne för att studera hur åkeribranschen fungerar finner rena Vilda Västern. Faktum är att utländska förare i allt högre utsträckning kontrakteras av svenska åkerier. Där finns social misär, brottslighet och slavliknande villkor.
åkerinäringen är en stor del av Skånes servicesektor. Mycket av landets mataffärers grönsaker och kött kommer in via Skåne.
Medan svenska åkerier slås ut i en osund konkurrens sitter andra åkerier uppenbart och håvar in storkovan genom att utnyttja människor som inte har något val. Självklart undrar Transports medlemmar vad vi kan göra åt problemet. Många kan luras och tro att de utländska chaufförerna försöker ta svenska jobb. Så är det inte. Det som nu pågår inom transportsektorn i Skåne är satt i system och handlar inte längre om enskilda individer.
Transporter är en handelsvara som köps och säljs i många led. Numera pressas priserna till en sådan nivå att det inte finns någon lönsamhet kvar. Ett sätt att spara in på kostnaderna och öka på marginalen är att ta in utländska chaufförer som kör till vilket pris som helst. Vi vet att många av dessa chaufförer blir lovade ett pris, men får en helt annan och mycket lägre summa när de väl har betalningen i sin hand.
överallt i Malmö hamn står lastbilar uppställda. I de flesta hytterna bor det chaufförer både en, två och tre veckor i sträck när de väntar på körningar. Ur produktivitetssynpunkt är detta mycket ineffektivt. ännu värre är det slöseri med mänskliga resurser som det innebär. Ett slöseri som är möjligt tack vare de låga lönerna.

Det finns en hel rad regler för hur utländska bilar får transportera gods i Sverige. Flertalet sätts ur spel, men den svenska polisen är inte speciellt aktiv eftersom straffsatserna är låga och åklagarna lägger ner fallen.
Det är en självklarhet att myndigheter som har ansvar inom arbetsmarknadens område måste stärkas liksom samarbeten mellan fack och myndigheter.
För att klara våra åtaganden mot EU avseende utstationeringsdirektivet om lika behandling av EU-medborgare, krävs förstärkningar av vissa lagar och regler på arbetsmarknaden.
Svenska chaufförer som tas i kontroller utomlands måste betala böter på plats och ställe för att få rulla vidare. Så borde det också vara för utländska chaufförer i Sverige. Då är det kanske möjligt att vissa skrupelfria åkerier drar öronen åt sig.
Som facklig organisation måste vi hitta en metod för facklig samordning för att stärka kollektivavtalens ställning på arbetsmarknaden
Situationen är att likna vid att det kommer in utländska taxibilar och börjar köra passagerare. Det skulle vi aldrig acceptera. Vad händer till exempel vid en olycka, hur är bilarna försäkrade och hur betalas skatter och avgifter?

Från LO:s håll har vi sex krav som skulle kunna sanera åkeribranschen såväl i Skåne som i hela landet. Syftet är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden.
Facket har en oerhört viktig uppgift eftersom vi finns på nästan alla arbetsplatser – men vi behöver hjälp. Dels behövs en del lagändringar för att vi ska klara av vårt uppdrag, dels krävs att myndigheterna har de resurser som krävs för att klara av sitt uppdrag.

n Gör huvudentreprenören ansvarig. Låt huvudentreprenören, till exempel ett byggföretag, få ansvar för att underleverantörerna betalar skatter och sociala avgifter.
n Sanera åkeribranschen. LO föreslår en nämnd för registrering av åkerier. För att få registrera sig ska krävas av företagen att de lever upp till en viss nivå när det gäller ekonomi och anställnings¬förhållanden. Auktorisationen är bra för att motverka fifflare och för att uppmuntra god affärsmoral i branschen.
n Skärp kraven för att få F-skatt. LO kräver att staten skärper kraven på företagare liksom på andra nyckelpersoner i företagen för att utfärda F-skattsedel. Det är endast seriösa företagare som ska beviljas F-skattsedel. Löntagare ska anställas.
n Förstärk fackets rätt att övervaka arbetsvillkoren. Arbetsgivaren ska vara skyldig att lämna uppgifter så att den fackliga organisationen kan bevaka att arbetsgivarna följer och tillämpar träffade kollektivavtal.
n Ställ sociala krav vid offentlig upphandling.
ILO:s konvention 94 om ”arbetsklausuler i kontrakt där offentliga myndigheter är en part” innebär att samhället ska ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Pengar får inte vara den enda grunden för beslut om offentliga inköp. LO vill därför att Sverige ratificerar ILO:s konvention.

Får vi till stånd de lagändringar som vi föreslår och om myndigheterna prioriterar dessa frågor så kommer fack och myndigheter att tillsammans kunna se till att de som kommer hit och jobbar får bra löner och bra arbetsvillkor.

Lars Lindgren, ordförande TransportPer Bardh, LO:s avtalssekreterre

Skribent: Per Bardh och Lars Lindgren