Varför får vi inte vara med i diskussionen?

INSÄNDARE. Tänk att vara så omtalad. I kvällstidningarnas bilagor förekommer vi minst en gång i veckan. I varje veckotidning är vi omtalade. På TV omtalas vi nästan dagligen, på både nyheterna, i vetenskapliga program och så kallade talk shows är vi med och visas upp i alla dess former. På radio diskuteras det om oss stup i kvarten. Till och med i riksdagen och i regeringskansliets olika departement och t.o.m. på Rosenbad talas det om oss. Vilka är vi?
Jo överviktiga och feta.Men varför har ingen en dialog med oss?

Den frågan har vi ställt oss många gånger. är vi inte värda att prata med? Tror alla andra att vi är obenägna eller otillförlitliga att tala med, i de frågor som berör oss själva och våra kroppar som vi lever i? Ordet på stan är ju dessutom att ”Vi dessutom är lata, tillhörande socialgrupp 3, lågutbildade” med andra ord, är det där skon klämmer?

I allt för många sammanhang är vi exkluderade, inte önskade – osynliga. Det har producerats ett mycket stort antal utredning och bildats kommiteer, styrgrupper och expertråd utan vår expertis. I snart varenda kommun i Sverige har det bildats sådana grupper där man diskuterar hur man ska komma tillrätta med det mycket snabbt växande samhällsproblemet, övervikt och fetma. Men i nästan ingen av dom finns några överviktiga eller feta människor representerade – varför?

Vore det inte ett naturligt steg att fråga oss överviktiga direkt? Istället vägs vi och mätes i tid och otid, man gör omfattande undersökningar och utredningar om oss från vaggan till graven. Det avsätts miljontals kronor på dessa ”projekt”, som dessutom visar på att vi blir allt vanligare, större och fler.

Vi vill inte och då kan ingen hjälpa oss – bara att själva ta oss i kragen

De lärde ”hälsovetarna” förvånas över att vi inte blir färre, trots att de bara om och om igen vill informerar oss om vilka faror som hotar i framtiden.
Man har sett flera rent frustrerade smala människor t.o.m. inom vården, högt och ljudligt beklaga sig över vår halsstarrighet att inte göra som vi blir tillsagda och dessutom ”dom vill ju inte” – det är ju bara att äta lite mindre och röra på sig lite mer för att man ska nå det önskade resultatet.

Egentligen så vet man väldigt lite om orsak och verkan

Den dagen expertisen kan lära sig att övervikt och fetma är och har flera olika sjukdoms-symtom, så kanske man kan börjar lyssna och prata med oss; vi som borde vara de självlärda experterna och istället för att bara prata om och till oss, föra en dialog, då kan vi kanske börja se resultat. För vi är unika. Vi vill bli bemötta med respekt – som medmänniskor.

Empati och bemötande
Den dagen insikten kommer, att vi inte valt att blir tjocka eller feta med flit, och att vi inte heller haft som mål att går upp i vikt, kanske vi kan börja ta fram metoder som kan fungera i längden.
För ingen av oss har haft det som mål, utan har blivit ett resultat av vårt samhälle, vår livsstil – med arvet, andra sjukdomar, mediciner etc. m.m. Då kan vi tillsammans också utveckla metoder som inte har till mål att i första hand gå ner i vikt. Utan där viktnergången är ett resultat av den förändrade accepterade relevanta livsstilen.

Vad önskar ör; överviktigas riksförbund?

Vi ställer gärna upp på att i framtiden vara med i seriösa samtal, ”innan vi skall fås att förändras”, istället som nu endast omtalade, eller möjligtvis tilltalade.

Vad vi önskar är en dialog med ett konkret mätbart mål som tål att utvärderas externt!
överviktigas riksförbund (ör) hoppas att både politier, tjänstemän hälsovårds- samt sjukvårdspersonal inom kommuner och landsting och alla andra ser vår förening som en STOR tillgång med ofantliga erfarenheter och en outtröttlig resurs, nästan outnyttjad i samhället.

Vi vill gärna vara med i en dialog att utforma en sammanhållen, fungerande, både nationell, regional och kommunal accepterad och relevant strategi för att bemöta fetmaepidemin, såsom vi har exempel på, för till exempel diabetes.

Vi är en viktig aktör och ett bollplank i ditt folkhälsoarbete!
Stefan Wallerek, Fet svensk

överviktigas riksförbund
Press- och Medie-ansvarig

Skribent: Stefan Wallerek