Arbetslös, sjuk eller pensionär? Då blir det dubbel skatt

KRÖNIKA. Att det numera finns fem tabeller för skatteavdrag och att olika inkomster inte beskattas lika är ju välkänt. Men av en ren tillfällighet upptäckte jag att det till och med var värre än jag föreställt mig, när jag i dag hjälpte en vän att kontrollera ett skatteavdrag i tabell 33. De är den tabell som gäller för min hemkommun Bräcke i Jämtland.

Min blick föll på inkomstspannet 3 901 – 4000 kr. En ytterst låg inkomst, men klart förekommande vid exempelvis låg sjukpenningsgrundande inkomst eller låg arbetslöshetsersättning – grundad enligt de nya reglerna för normalarbetstid och ramtid som skapats av vår högerregering.

Vid en löneinkomst inom spannet betalas 372 kr per månad i preliminär skatt (tabell 1). Vid en pensionsinkomst (tabell 2), a-kassa och sjukpenning (tabell 5) blir preliminärskatteavdraget 805 kr per månad. Mellanskillnaden blir 433 kr per månad. Således mer än dubbelt skatteuttag för gamla, sjuka och arbetslösa.
Här kommer säkert en protest; att det inte finns någon pensionär med denna låga pension. Men en sjukpension (sjukersättning) med garantinivå på halvtid är i den storleksordningen. Att också samtidigt vara arbetslös på andra halvan utan rätt till a-kassa ger då denna situation.

Kommentarer är egentligen överflödiga. I låga inkomstintervall syns orättvisan så tydligt. Vi vet också att allt fler kommer att hamna i allt lägre inkomster vid arbetslöshet, när de nya reglerna slår igenom med full kraft.

Reinfeldts, Borgs och Littorins enda kommentar till de drabbade är: ”Det måste löna sig att arbeta.”
Men det måste också gå att överleva i väntan på det lönsamma arbetet. Och det måste gå att lite mer än överleva som ålderspensionär. Jag tycker inte att min 94-åriga mamma, trots att hon är pigg och utan insatser från hemtjänsten, skall behöva jobba och få det särskilda jobbavdraget för ålderspensionärer. Det är annars ett populärt svar från ansvariga statsråd.

Detta orättvisa skattesystem, utformat av alliansen, som tydligt värderar människor och indelar oss i olika grupper med beteckningarna friska, lönsamma medborgare och gamla, sjuka eller arbetslösa parasiter, måste bli det första som den nya socialdemokratiska regeringen 2010 tar itu med. Att förvänta sig en ändring av högerregeringen är orealistiskt.

Skribent: Eva Hillén Ahlström