Och vad säger ministern?

KORT SAGT. En nyhetsnotis berättar att den nye universitetskanslern Anders Flodström vill minska antalet universitet till fem. Så ökar man slagskraften och klarar att tävla med de bästa universiteten i Kina och USA.
Att förslaget inte gillas av de universitet som Flodström anser drar ned de andra är förståeligt.

Hans argument för minskningen är dock värt att fundera över. Enligt honom räcker det inte med tätare samarbeten mellan universiteten, för så länge det finns olika ledningar som arbetar enligt olika filosofier uppstår konkurrens.

Vad säger utbildnings- och skolministrarna om det, när de betraktar det svenska av konkurrens sönderslagna svenska skolväsendet?
Måste de inte för ha sin heder i behåll omgående kräva minst trettioåtta svenska universitet?

Och så avsätta universitetskanslern förstås.

Skribent: Bengt Göransson