Littorins nya kläder

18 månader på socialbidrag skall arbetslösa, som inte kvalificerat sig för a-kassa eller är ”begåvade” med en försörjande partner, genomlida när regeringen den 2 juli inför jobb- och utvecklingsgarantin. Det är karenstiden för att få ta del av den nya arbetsmarknadsåtgärden.

Vid en pressträff i går presenterade Kenneth Herder, direktör vid Ams, regeringens tankar om den nya insatsen som många förväntansfullt sett fram emot. Och som arbetsförmedlingarna, den 24 mars, stoppade alla nya insatser och program för att spara pengar till.

Garantin kommer att bestå av tre steg. I det första som skall pågå i högst 150 dagar får den arbetslöse efter kartläggning, eventuellt också kortare utbildningsinsatser, stöd för att med fokus på matchning söka jobb. Ger detta inget resultat lägger man i steg två till praktik/arbetsträning. Efter sammanlagt 450 dagar utan att ha fått jobb eller startat en utbildning, övergår den arbetslöse till steg tre; ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. Vad en sådan innebär vet man ännu inte, enligt Herder, men det skall regeringen precisera senare.

Målgrupperna är två: de utstämplade arbetssökande och de arbetslösa utan rätt till a-kassa men som sammanhängande har varit arbetslösa och anmälda hos arbetsförmedlingen i 18 månader. Inte ett ord nämns om hur den senare gruppen dessförinnan skall försörja sig. Däremot berättar Herder att kostnaden för garantin under 2008 beräknas till drygt fyra miljarder plus kostnader för arbetsförmedlare, lokaler och utrustning.

Det är många besvikna i dag som hade väntat – i alla fall hoppats på – något annat. Det finns en del kritiskt att säga också om den förra regeringens arbetsmarknadsinsatser, men i jämförelse med dessa åtgärder var de värda guld för den enskilde. Då satsades det tidigare på dem utan rätt till arbetslöshetsersättning – hos vissa arbetsförmedlingar var de till och med prioriterade. Kanske främst i kommuner som inte klev in med egna sysselsättningsprogram.

Egentligen vet alla – också regeringen – att det är förödande för människor, med eller utan a-kassa, att gå arbetslösa i 18 månader innan de får ta del av en arbetsmarknadsåtgärd. Det kommer också att försvåra inträdet på arbetsmarknaden efter en genomgång av steg ett/två i garantin. Fler kommer enbart av detta skäl att hamna i ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. Jobb- och utvecklingsgarantin kommer att bli ”Kejsarens nya kläder” eller kanske ”Littorins nya kläder”.

Skribent: Eva Hillén Ahlström