Vad tycker vi om att våra skolbarn skjutsas av en chaufför med 39 graders feber?

Jakten på sjuka fortsätter. Regeringen med Christina Husmark Pehrsson, moderat socialförsäkringsminister, i spetsen, lägger nu trots stark kritik från oppositionen, Läkarförbundet och löntagarna fram förslaget att arbetsgivarna skall få rätt att kräva läkarintyg från första sjukdagen.

”Förslaget är en insats i regeringens arbete med att minska såväl överutnyttjandet av sjukförsäkringen som sjukfrånvaron och risker för utanförskap”, står att läsa i socialförsäkringsministerns pressmeddelande 2007-04-13. Och lagrådsremissen sammanfattar: ”Syftet med förslaget är framförallt att förbättra arbetsgivarnas kontroll i samband med de anställdas sjukfrånvaro samt att ge arbetsgivarna ett verktyg som underlättar för dem att ta det arbetsgivaransvar som följer i samband med denna frånvaro.” Citaten visar klart och tydligt på misstro:”överutnyttjande” och ”kontroll”. Regeringen anser oss vara ett fuskande folk som inte vill och/eller kan ta ansvar.

De korta sjukfallen är faktiskt inget större problem för arbetsgivarna eller för samhället. Det är många av de långtidssjukskrivnas svårigheter, som vi behöver finna lösningar på, men då krävs helt andra insatser än vad vi hittills har sett högerregeringen presentera.
Dessutom kan vi räkna med att sjukfrånvaron på sikt blir högre med det nya förslaget, när människor som borde kurera sig hemma istället går till jobbet och därför drabbas av följdsjukdomar.
Det är också viktigt att peka på farorna det innebär för alla allvarligt sjuka, som kommer att få längre kötid till vårdcentralerna för att få den hjälp de har rätt till. Men också för de friska arbetskamraterna runtom på alla arbetsplatser, som i ännu större utsträckning än i dag, riskerar att smittas av förkylningar och magsjuka. Vi vet redan från många undersökningar och egna erfarenheter att alltför många förkylda, småkrassliga löntagare går till jobbet trots att de borde stanna hemma, både för sin egen skull och för omgivningens. Men det kostar dem för mycket. Nu kommer de att bli fler. Vad tycker vi om att våra skolbarn skjutsas av en chaufför med 39 graders feber?

För att klara trycket på våra vårdcentraler och behålla nuvarande servicenivå för de sjuka, som faktiskt behöver hjälp av en läkare, kan det komma att behövas upp till 2000 nya doktorer, enligt Ylva Johansson, socialdemokraternas sjukvårdspolitiska talesman.
Var dessa resurser finns är det ingen som berättar. Men om de nu finns dolda någonstans behövs de i stället för att hjälpa allvarligt sjuka, många av dem långtidssjukskrivna, samt våra gamla som ofta får stå tillbaka för att de inte är yrkesproduktiva och därför blir utsatta för åldersdiskriminering.

Apropå åldersdiskriminering, visar regeringens vårproposition en tydlig sådan mot de unga. Sven Otto Littorin, vår moderate arbetsmarknadsminister, har bestämt sig för att landets unga är lata och inte vill arbeta. Han har därför hittat sin och regeringens lösning på problemet.
Arbetslösa under 25 år som uppfyller medlemsvillkoret i facket och arbetsvillkoret i a-kassan, exakt samma regler som gäller för oss alla, och har betalat samma höga avgifter skall få sämre villkor i försäkringen.
Under förutsättning att de söker jobb 30 timmar i veckan vid arbetsförmedlingarna (skall dessa bygga ut?) kommer de att beviljas a-kassa, men den kommer att sänkas snabbare än för arbetslösa över 25 år. De yngre, utan barn, kommer att få en ersättning på 80 procent i 100 dagar, därefter 70 procent i 200 dagar. Således betydligt mindre än vad vi andra får.

Skribent: Eva Hillén Ahlström