Dyrare, stressigare – och sämre

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stad genomförde under 90-talet omfattande privatiseringar av kommunal verksamhet. Resultatet blev ofta missnöjda brukare, missnöjd personal – och dyrare service.

Det är de bistra slutsatserna i en rapport som Vänsterpartiet i Stockholm presenterade för ett år sedan.
Utredaren Klas Rönnbäck har sammanställt studier från bland annat Folkhälsoinstitutet, Hyresgästföreningen,
LO och Stockholms stad. I rapporten konstaterar han bland annat följande:

* Privat äldreomsorg är inte billigare än kommunal. Det gäller även om man inte räknar in kostnader för upphandling och liknande. Däremot uppger de boende själva och deras anhöriga att kvaliten blivit sämre,
framförallt när det handlar om respekten för de boende, hur lätt det är att få tag på personal och att personalen
sköter de boendes hälsa bra.
De anställda är också missnöjda. Två tredjedelar uppger att de känner sig mer stressade och nästan tre av fyra att arbetsbördan ökat.

*Privatiseringen av det kommunala energibolaget Birka Energi har inneburit stegrade priser. Dessutom går Stockholms stad miste om vinster på kanske 350 miljoner per år.
Samma fenomen syns i hela landet. Kommunal fjärrvärme är cirka 10 procent billigare än riksgenomsnittet.

* Utförsäljningen av allmännyttan har – åtminstone i en fallstudie som gjorts av Hyresgästföreningen – inneburit
att hyrorna stigit mycket mer i de nya privata husen än i jämförbara kommunala bostäder.

Visserligen, menar Rönnbäck, blev det ofta billigare att lägga ut verksamhet på entreprenad i ett inledningsskede.
Men det beror, tror han, på att anbudsgivarna underskattar kostnaderna eller avsiktligt lägger för låga bud för att slå ut konkurrenter. Men efter en tid har ett nytt privat monopol ersatt det offentliga. Kommunen är då tvungen att acceptera de priser som sätts av ett eller ett fåtal bolag – och har kanske förlorat sin egen kompetens att driva verksamheterna.

Skribent: Petter Larsson