Bensin på brasan

Danska Jyllands-Postens berömda publicering av 12 karikatyrer av profeten Muhammed har fått förnyad aktualitet. Det står nu klart att tidningen inte kommer att åtalas. Och i tisdags tryckte den norska kristna tidningen Magazine samma bilder.

Svenska liberaler hejar tämligen okritiskt, med få förbehåll, på. ”Om man inte tål att Muhammed avbildas i tidningarna och att koranen omtolkas av Salman Rushdie får man vara muslim någon annanstans.” skriver Expressen (9 januari) ”Teckningarna må vara både kränkande och illasinnade men tidningen var i sin fulla rätt att publicera dem utan att utsättas för hot” konstaterar Dagens Nyheter (11 januari).

Javisst. Den principiella delen av saken är klar. Religion är inte heligt. Tryckfriheten går före -fram till hetslagstiftingens gräns. Och ingen ska behöva bli hotad för att man hädat.

Men att tidningen HAR rätt att publicera betyder inte att det ÄR rätt. Man kan aldrig gömma sig för kritik bakom den formella rätten, inte helt koppla loss principerna från de faktiska omständigheterna. Och då är publiceringen mindre smickrande. Utan någon annan synbar anledning än att demonstrera den toleranta danska tryckfriheten och den egna förmenta djärvheten hånar Jyllands-Posten avsiktligt landets muslimer. Inte för att teckningarna i sig är så värst anstötliga – inte jämfört med mycket annat – men själva avbildandet är det. Och det vet Jyllands-Postens redaktörer om.
Det sker ur en överlägsen maktposition. Det är inte direkt någon modig, låt säga iransk, samizdat-publikation i opposition mot en auktoritär regim vi talar om. Jyllands-Posten slår uppifrån, mot en förhållandevis maktlös och utsatt religiös minoritet. På så vis smekar man – på trygg hemmaplan – en redan muslimfientlig opinion medhårs, i ett läge där den anti-muslimska våg som löpt över västvärlden sedan terrorattackerna i USA 2001 redan lett till såväl drakoniska rättsövergrepp som brända moskéer.
Publiceringen är, bildligt talat, bensin på brasan – och inget att vara stolt över.

TEXTEN TIDIGARE PUBLICERAD I HELSINGBORGS DAGBLAD

Skribent: Petter Larsson