Styrelse

Styrelsen för Tidningsföreningen Efter Arbetet har följande sammansättning:

Ordförande: Bo Bernhardsson

Vice ordförande: Marie Granlund

Kassör: Sten Svensson

Ledamöter: Hans Berg, Claes Block, Inger Jarl-Beck, Peter Johansson, Gudrun Mattisson, och Anita Ullmann Kradjian.

Suppleanter: Björn Gudmundsson, Anna Fernebro, David Hagman, Torbjörn Lövendahl, Lena Näslund och Ulrika Tollgren.

Petter Larsson har adjungerats till styrelsen.