Bli Medlem

Gör så här för att bli medlem i Tidningsföreningen Efter Arbetet:

Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5432-6376

Enskilt medlemskap kostar 100 kronor per år

Organisationsmedlemskap kostar 500 kronor per år

Märk inbetalningen ”Medlemsavgift”. Ange namn, e-postadress, gatuadress och telefonnummer.