Kallelse till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte 2019

Härmed kallas du som medlem – enskilda och organisationer – till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte söndagen den 31 mars kl. 16.00.

Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö.

Vid årsmötet behandlas i sedvanlig ordning det gångna årets verksamhet och den framtida verksamheten diskuteras och beslutas om.
För att underlätta planeringen vill styrelsen liksom tidigare år att Du/Ni anmäler deltagande. Via mejl till foreningen@efterarbetet.se. Senast måndagen den 25 mars.

Styrelsens förslag till stämman om den fortsatta verksamheten

2018 var ett år då verksamheten i olika avseenden avstannade. Styrelsen beslutade därför på styrelsemötet den 9 december 2018 att undersöka olika alternativ för den fortsatta verksamheten. Bland annat utreda vad som krävs för att vi inom arbetarrörelsen ska kunna behålla domänen http://www.efterarbetet.se, hålla bloggen/nättidningen tillgänglig och skydda namnet Efter Arbetet ”om/när tidningsföreningen läggs ner”.

För ytterligare information om förslagen till årsstämman mejla till foreningen@efterarbetet.se, så skickar vi dem.

 Motioner/Förslag till årsstämman

Senast den 16 mars vill vi ha motion/förslag som medlem vill skall tas upp till behandling på årsmötet. 

Styrelsen för Tidningsföreningen Efter Arbetet

 Hemsida: www.efterarbetet.se Mejladress: foreningen@efterarbetet.se