Inga andra gudar

KORT SAGT. En kristen organisation, Bibeläventyret, åker nu runt och indoktrinerar svenska elever i den sanna tron, berättar Efter Arbetet på nyhetsplats.
Extern medverkan brukar det kallas. Och sånt brukar vara bra. Man blåser in lite verklighet i klassrummet.
Frågan är förstås bara vilken verklighet.
Att låta en kristen organisation ensam ge sin syn är lite som att låta Folkpartiet oemotsagt stå för samhällskunskapen eller Tidningsutgivarna för mediekritiken. Eller som att låta Svenskt Näringsliv undervisa i miljö – fast, visst ja, det gör de ju redan.
Ja, se där en idé för framtidens skola: att låta intressegrupper ersätta lärare. Billigt skulle det i alla fall bli. Och behagligt okritiskt.

Skribent: Efter Arbetet