Hanne Kjöller gör en upptäckt

KORT SAGT. Hanne Kjöller, en av de få läsvärda bland bittergökarna på Dagens Nyheters ledarsida, har gjort en upptäckt. Varför tycks pris vara det enda man kan konkurrera med i Sverige? frågar hon. En förklaring finner hon i den svenska traditionen, med Ikea som typexempel på att man ska fixa det man kan själv. En annan är den likaledes svenska tradition av konsumentjournalistik som handlar om vara och pris – och inte om service och det runt omkring.

Tänka sig, konsumentjournalistiken och IKEA är skuld till att stormarknaderna inte erbjuder den mångfald varor som man förr kunde hitta i ett småskaligt samhälle, till att ICA också har extrapris på kaffe när Coop har det.

Det finns dock en annan förklaring. Den kallas marknadsekonomi.

Skribent: Bengt Göransson