Lite fakta skadar inte…

Krönikören menar att förändringar i arbetslöshetsförsäkringen skulle ha orsakat ökade socialbidragskostnader i kommunerna. Det är inte sant.

I Sverige minskade utbetalningarna i ekonomiskt bistånd till hushåll som inte är flyktinghushåll med 5 procent 2007 jämfört med 2006. Till flyktingar ökade utbetalningarna för ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning med 31 procent 2007 jämfört med 2006.

Trots den stora ökningen av ekonomiskt bistånd till flyktingar så är det ekonomiska biståndet som helhet i Sverige oförändrat jämfört med 2006.

I 93 kommuner ökade utbetalningarna under 2007. Men då ska man komma ihåg att i drygt var tredje av dessa kommuner skedde en ökning även mellan 2005 och 2006, dvs. långt innan några a-kasseregler förändrades.

I 5 kommuner var utbetalningarna oförändrade och i hela 192 kommuner (66 procent) skedde det en minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Dessutom är förändringen av arbetslöshetsförsäkringen, dvs. skärpta villkor och kvalifikationskrav, lika i hela landet och det är därför inte troligt att det är förändringarna i försäkringen som är förklaringen till de ökade kostnaderna i vissa kommuner.

Därtill är det viktigt att komma ihåg att grundnivån i arbetslöshetsförsäkringen nästan alltid överstiger socialbidragsnormen.

Även i de fall där försörjningsstödet faktiskt har ökat ska man komma ihåg att den kraftigt ökande sysselsättningen fått mycket gynnsamma effekter på kommunernas ekonomi. Ta Östersund t ex. Där har man i dagarna reviderat upp prognosen för skatteintäkter med 40 mkr som direkt följd av att fler kommit i arbete.

Eva Hillén Ahlströms utfall saknar alltså helt grund. Vår politik för arbete har lett till att en person var fjärde minut sedan regeringsskiftet har lämnat utanförskapet och fått en lön att leva på, en arbetsgemenskap att känna trygghet i och en framtid att se fram emot.

Sven Otto Littorin

Skribent: Sven Otto Littorin