Svikna unga i högerns Sverige

Hur blev det för våra unga arbetslösa i alliansens högerstyrda Sverige?
Den senaste statistiken från Arbetsmarknadsverket avser mars och visar i klara siffror, svart på vitt, att unga i utanförskap ökar.

I jämförelse med samma månad förra året har arbetslösa i åldersgruppen 18-24 år ökat och samtidigt har sysselsättningen i olika program med aktivitetsstöd eller annat stöd minskat dramatiskt, långt mer än halverats.
Många av de unga vänder sig därför till socialtjänsterna. Högerregeringen har alltså bestämt att de skall starta sina vuxenliv med socialbidrag – en oerhört dålig lösning. De skall inte längre genom praktikplatser få prova på arbetslivet och ges möjligheter till utveckling, erfarenheter och kunskaper. Inte få chansen att visa vad de går för. De förvägras gemenskapen på en arbetsplats och får varje dag känna att de inte är önskvärda. I alla fall fram till den omdiskuterade jobbgarantin speciellt för unga införs 1 december. Den handlar då inte om jobb, utan om jobbsökaraktiviteter, praktik eller utbildning – men med sämre ersättning än tidigare.

Se till exempel på den lilla jämtländska kommunen Bräcke. Där gick hälften så många unga i arbetsmarknadspolitiska program i mars jämfört med mars förra året. Och socialbidragen har rusat i höjden. Under årets första fyra månader med 30 procent.
Självklart finns det fler skäl till denna stora förändring. Högerregeringen har ju även ställt till det för arbetslösa över 25 år. 2007 halverades arbetsförmedlingens budget för åtgärdsprogram för alla arbetslösa i kommunen. Och snart kommer också sänkningarna i a-kassan att synas i statistiken.

För en dryg vecka sedan förvärrades problemen över hela landet, inte minst för de unga, i form av ett ”idiotstopp”, när det gäller arbetsförmedlingarnas möjligheter att bevilja åtgärder.

Skälet är att spara pengar inför den Utvecklings- och jobbgaranti som skall införas för arbetslösa från den 1 juli. Därför beslutas för närvarande om aktivitetsstöd enbart för deltagare i aktivitetsgarantin, det vill säga för dem som är utstämplade från a-kassan och är berättigade till 65 procents ersättning. Alla de övriga lämnas åt sitt öde med uppmaningar att fortsätta söka jobb och uppsöka socialtjänsten för sin försörjning. Många av dem trampar nu i förtvivlan och med oro runt i väntrummen på landets socialkontor.

Varje månad, ja, varje vecka, utan sysselsättning för unga människor är förödande och alliansregeringen har svikit dem grymt. De har lämnats i ett tomrum med en hälsning till kommunerna att överta ansvaret.

Här har oppositionen en viktig uppgift: att visa på sveket och själva forma en hållbar politik.
Det är därför en viktig markering som socialdemokraterna gör i skuggbudgeten. Man skriver: ”Vi vill bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa.” Där utlovas också ungdomssatsningar med mer resurser till kartläggning och vägledning, ökade möjligheter till jobbsökarresor och
flyttstöd, arbetsmarknadsutbildningar inriktade mot bristyrken och praktikplatser.

Det finns tid, tre och ett halvt år, att ytterligare utveckla idéer och metoder för att stödja de unga på väg in i arbetslivet.
Att låta bli kostar mer än pengar.

Skribent: Eva Hillén Ahlström